دستچین

از ورود ویروس کرونا در ایران حدود یک ماهی می‌گذرد وهرکسی به نحوی به مقابله با این ویروس پرداخته است. اما گاهی شاهد راهکار های نادرستی مثل استفاده از ماسک...

مجله سارابارا - پس از آن که شیوع ویوروس کرونا شرکت‌های تولیدی لباس در چین را وادار به توقف کرد، تمام صنعت مد و فشن جهان تحت تاثیر ویروس ...